Ανδρέας Παπαδόπουλος

Ανδρέας Παπαδόπουλος

M.D, PhD, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

Εργάζεται στο Τμήμα Μαγνητικής και Υπολογιστικής Τομογραφίας του Διαγνωστικού Κέντρου «Ιατρόπολις» στην Αθήνα από το 2000 και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο από τα Εργαστήρια του Διαγνωστικού Κέντρου.

Το διάστημα 1999-2000 εργάστηκε ως επιμελητής στο Τμήμα Υπολογιστικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του Γεν. Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Τα δύο προηγούμενα έτη είχε εργασθεί στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του 1ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ.

Το διάστημα 1993-1999 εργάστηκε ως υπεύθυνος Ακτινοδιαγνώστης στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του Διαγνωστικού Κέντρου «Χρ. Χρήστου».

Στο χρονικό αυτό διάστημα έχει γνωματεύσει περισσότερες από 200.000 MRI και CT.

Εξειδικεύεται στην MRI προστάτου, την μαγνητική φασματοσκοπία, μαγνητική μαστογραφία και την αξονική στεφανιογραφία, τεχνικές που εφάρμοσε από τους πρώτους στην Ελλάδα.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απεφοίτησε το 1986.

Εκπαιδεύτηκε στην Ακτινοδιαγνωστική στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (1988-1993).

Πήρε τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών το 1993.

Μετεκπαιδεύτηκε στην Μαγνητική Τομογραφία στο Baylor College of Medicine και στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία Methodist και MD Anderson του Houston το 1995.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροακτινολογίας (ESNR).