Αρκάδιος Ρουσάκης

M.D, PhD, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

Εργάζεται στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του Νοσοκομείου «Υγεία» στο Μαρούσι από το 1994.

Είναι Διευθυντής του ενοποιημένου Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας των Νοσοκομείων «Υγεία» & «Μητέρα» από το 2011.

Ασχολείται με όλο το φάσμα αυτών των απεικονιστικών μεθόδων καθώς και με την Επεμβατική Ακτινολογία.

Έχει ιδιαίτερο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον στη Μαγνητική Μαστογραφία (συμπεριλαμβανομένων και των συναφών επεμβατικών τεχνικών), την Αξονική και Μαγνητική Εντερογραφία-Εντερόκλυση, την Αξονική Στεφανιογραφία και την Ογκολογική Απεικόνιση.

Ασχολείται με την Τηλεδιάγνωση από το 2013.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987.

Εκπαιδεύτηκε στην Ακτινοδιαγνωστική και την Επεμβατική Ακτινολογία στα Ακτινολογικά Εργαστήρια του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» και του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο.

Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εξέταση Μαγνητικής Μαστογραφίας (Αρεταίειο Νοσοκομείο, 1993) και ο πρώτος που εφάρμοσε Επεμβατικές τεχνικές στο Μαστό με την καθοδήγηση του Μαγνητικού Τομογράφου (Νοσοκομείο Υγεία, 2003).

Είναι ιδρυτικό μέλος και ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού.