Σταματίνα Καμπανάρου

Σταματίνα Καμπανάρου

M.D., EBCR

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 • Ακτινοδιαγνώστρια, Υπεύθυνη Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Τμήματος Απεικονίσεων ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΤΙΤΛΟΙ

 • M.D.-MedicalDoctor (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1996)
 • EBCR : European Diploma in Cardiac Radiology (από το 2016) by the European Board of Cardiac Radiology (EBCR) of the European Society of Cardiac Radiology

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1996)
 • Ειδικότητα στην Ακτινολογία-Περιφερικό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας (1996-2002)
 • Μετεκπαίδευση
  • Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας στις διαγνωστικές και επεμβατικές δραστηριότητες στα τμήματα των Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου, όπως και στην διενέργεια αγγειογραφικών πράξεων στο Τμήμα του Αγγειογράφου (6/05/2002 έως 31/10/2002)
  • Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Καρδιοαγγειακής και Επεμβατικής Ακτινολογίας του Τμήματος Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης (14/03/07-27/03/07)
  • Μετεκπαίδευση στο Μαγνητικό Συντονισμό Καρδιάς στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου «251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αεροπορίας» (21/01-15/03 2013) και στο τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου της Μονάδας Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1/1/2014-31/3/2017 )
 • Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο «Φροντίδα» Πειραιά στους Τομείς Μαστογραφίας, Κλασσικής Ακτινολογίας, Αξονικού Τομογράφου, Υπερήχων και Triplex ( 01/05 2002 έως 28/2/2008)
 • Γενική Κλινική Σαλαμίνας "Γλυκύς Ιησούς", Υπεύθυνη Τμήματος Αξονικού Τομογράφου (01/01/2006-28/2/2008)
 • Έμμισθη Επιστημονική Συνεργάτης της Μονάδας Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Παν/μίου Αθηνών στο ΕΥΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 01/09/2005- 30/10/2014
 • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Επιμελήτρια Β Τμήμα Απεικονίσεων (3/2008 έως 31/082021)
 • ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: Υπεύθυνη Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (13/09/2021-σήμερα)

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (ESR)
 • ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (CIRSE)
 • ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ESCR)
 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Περιγραφή της κλινικής δραστηριότητας στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

στα πλαίσια του Τμήματος Απεικόνισης

 • συμμετοχή στην σχεδίαση και γνωμάτευση
 • αξονικών καρδιάς, αξονικών αγγειογραφιών, αξονικών αγγειογραφιών για μετρήσεις προς TAVI και απλών αξονικών σώματος
 • triplex αγγείων σώματος και απλών υπερήχων σώματος
 • απλών ακτινογραφιών
 • συμμετοχή στην μετεκπαίδευση ειδικευμένων/ειδικευόμενων ακτινολόγων στην αξονική καρδιάς

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά (8)
 • Εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά (3)
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (25)
 • Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (35)
 • Συμμετοχή σε συγγραφή-μετάφραση επιστημονικών βιβλίων (4)
 • Ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια-σεμινάρια (33)
 • Ομιλίες σε διεθνή συνέδρια-σεμινάρια (3)
 • Συμμετοχή ως οργανωτική επιτροπή-reviewer-προεδρείο
  • Review of case report abstracts for CIRSE 2012-2017
  • Oργανωτική Επιτροπή-Προεδρείο σε Ελληνικά Συνέδρια
 • Ερευνητικό Έργο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο
  • «Αντιμετώπιση και παρακολούθηση νεοπλασμάτων ήπατος με Επεμβατικές και υπό CT Τεχνικές» (01/07/2003 – 31/12/2003)
  • «Έλεγχος Ασυμπτωματικών Καρδιολογικών Ασθενών με Υπερλιπιδαιμία και Σακχαρώδη Διαβήτη με MDCT Στεφανιογραφία για ανάδειξη πρώιμων αλλοιώσεων» (1/1/2008-31/10/2014)
 • Παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων-σεμιναρίων (30)
  • ESCR-European Congress of Cardiovascular Radiology
  • ESR-European Congress of Radiology
  • CIRSE-European Congress of Interventional Radiology
  • Σεμινάρια MRI καρδιάς
 • Παρακολούθηση ελληνικών συνεδρίων-σεμιναρίων (44)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Διδασκαλία μαθήματος στο Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • «Ακτινολογία» στους φοιτητές Ιατρικής Σχολής (01/10/2003 έως 31/08/2005 και 01/03/2009-31/8/2009)
  • «Ακτινολογία-Απεικονιστικές Μέθοδοι» στους φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής ( 01/03/2006 έως 31/08/2008 και 01/03/2010-31/08/2010)

 

 • Εκπαιδευτής
  • Hands on- Workshops διεθνή και ελληνικά (4)
  • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ » (2005-2020)
  • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας 2003-2015
  • Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα
   • ΟΑΕΔ για την συνεχιζόμενη κατάρτιση προσωπικού Ωνασείου
   • Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
   • Ειδικευόμενων Ακτινολόγων Ασκληπείου Βούλας