Φώτης Λάσπας

Φώτης Λάσπας

Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστης, MD, MSc, PhD

Εργάζεται στο ενοποιημένο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας των Νοσοκομείων «Υγεία» και «Μητέρα» από το 2011.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002.

Ειδικεύτηκε στην Ακτινοδιαγνωστική και την Επεμβατική Ακτινολογία σε Νοσοκομεία της Αθήνας (ΓΝΑ “Η Ελπίς”, ΓΝΑ Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”).

Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ─ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών “Επεμβατική Ακτινολογία” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε υπότροφος του κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη του Παν/μίου Αθηνών ως φοιτητής και ως μεταπτυχιακός φοιτητής κατόπιν γραπτού διαγωνισμού.

Έχει ιδιαίτερο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση, στην Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη, στην Μαγνητική Τομογραφία Ορθού και στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Τομέα Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών.

Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής και ως μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής σε πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πρωτότυπων εργασιών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και στη συγγραφή κεφαλαίων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία.