Συχνές Ερωτήσεις

Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας. Ποιά είναι τα επόμενα βήματα;

Εξειδικευμένος συνεργάτης μας εγκαθιστά στο χώρο σας τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Εφόσον χρειάζεται, γίνεται εκπαίδευση των Tεχνολόγων σας σχετικά με τα πρωτόκολλα των εξετάσεων. Δίνονται οδηγίες για τη λήψη επαρκούς ιστορικού κάθε ασθενούς, τη σωστή εκτέλεση των εξετάσεων και τη διαδικασία μεταφοράς των αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων στους σταθμούς εργασίας μας (ιστορικό και παλαιότερες εξετάσεις για σύγκριση). Η διαδικασία οργάνωσης και εκπαίδευσης είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες στο εργαστήριο σας και έχει εξασφαλισθεί η αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων στην εταιρείας σας.