Ποιοι Είμαστε

logoΗ NETRadiology δημιουργήθηκε από ομάδα έμπειρων ακτινολόγων με σκοπό την προσφορά απεικονιστικών διαγνωστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Ο εξοπλισμός της εταιρείας με εξελιγμένο σύστημα PACS, η ασφαλής μεταφορά δεδομένων μέσω VPN cloud και η αυστηρή επιλογή των συνεργατών ακτινολόγων επιτρέπουν την υψηλής ποιότητας εκτίμηση και διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων.

Η εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίσει στα συνεργαζόμενα Απεικονιστικά Εργαστήρια σταθερά υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ιατρικού εξοπλισμού τους.

Η εμπειρία των ιατρών μας καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων και απαιτητικών εφαρμογών όπως η Μαγνητική Μαστογραφία, η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη, η Μαγνητική Εντερογραφία, η Μαγνητική Αγγειογραφία, η Μαγνητική Φασματοσκοπία και η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς.

doctorsgeneric02Ανάλογα με τις ανάγκες του Απεικονιστικού Εργαστηρίου είναι επίσης δυνατή η υπεύθυνη διάγνωση εξετάσεων Αξονικής Τομογραφίας, PET-CT. Ιδιαίτερη εμπειρία υπάρχει στις σύνθετες εξετάσεις της Αξονικής Τομογραφίας, όπως Αγγειογραφίες, Στεφανιογραφία, Ουρογραφία, Κολονογραφία και Εντερογραφία.

Οι ακτινολόγοι μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και διαγνωστικά κέντρα της Αθήνας αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων. Η ιδιαίτερη εξειδίκευση του καθενός εξασφαλίζει την δυνατότητα εκτίμησης και διάγνωσης των εξετάσεων σε όλα τα πεδία της σύγχρονης Απεικόνισης από τον πλέον κατάλληλο για την κάθε περίπτωση Ιατρό.

Στόχος μας είναι να παρακολουθούμε και να προσαρμοζόμαστε άμεσα στο συνεχώς και γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον των υπηρεσιών Υγείας.

Η Τηλεακτινολογία είναι ένας τομέας αυτού του περιβάλλοντος, που επιτρέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με λογικό κόστος σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και οπουδήποτε αλλού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκτιμούμε ότι η ποιοτική και αξιόπιστη διάγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της επενδυτικής σας προσπάθειας και αυτή ακριβώς η πεποίθηση καθορίζει την φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Image

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Διαγνωστικής Ακτινολογίας μέσω Διαδικτύου (Tηλεακτινολογία), εξασφαλίζοντας την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με το διαγνωστικό σας κέντρο. Η διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Εργαστηρίου σας αποτελεί για εμάς στόχο και επαγγελματική επιβράβευση.

Πολιτική

  • Χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, που εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες.
  • Υψηλής ποιότητας εξετάσεις με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου σας και με δική μας παρέμβαση, όποτε αυτή απαιτείται.
  • Αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού από τον πλέον εξειδικευμένο για την περίπτωση Ιατρό Ακτινολόγο.
  • Συνεργασία και ομαδική εργασία έμπειρων Iατρών Aκτινολόγων σε περιπτώσεις περίπλοκων ή ειδικών περιστατικών.
  • Ακριβείς διαγνώσεις προσανατολισμένες στην αντιμετώπιση του κλινικού προβλήματος του κάθε ασθενούς.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών για την αναβάθμιση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεών τους (ιατρικός εξοπλισμός, εκπαίδευση προσωπικού, ροή εργασιών).
  • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ιατρική Απεικόνιση και ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες μας.
Image
Image

Όραμα

  • Βελτίωση των Ιατρικών Υπηρεσιών κάθε συνεργαζόμενου Διαγνωστικού Κέντρου και Εργαστηρίου με την παροχή εξειδικευμένων και προηγμένων υπηρεσιών Απεικονιστικής Διάγνωσης, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.
  • Συνεχής βελτίωση μέσα σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο ιατρικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
  • Οικοδόμηση σχέσης εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και τον ιατρικό κόσμο κάθε περιοχής, που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να παρακολουθούμε και να προσαρμοζόμαστε άμεσα στο συνεχώς και γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον των υπηρεσιών Υγείας.
Η Τηλεακτινολογία είναι ένας τομέας αυτού του περιβάλλοντος, που επιτρέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με λογικό κόστος σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και οπουδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεωρούμε, ότι η ποιοτική και αξιόπιστη διάγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της επενδυτικής σας προσπάθειας και αυτή ακριβώς η θεώρηση καθορίζει την φιλοσοφία της εταιρείας μας.
0
MRI
0
CT

Τα Πλεονεκτήματά μας

Image
Ολοκληρωμένη Συνεργασία

Κάλυψη του συνόλου των απεικονιστικών εξετάσεων.

Οργάνωση και βελτιστοποίηση των απεικονιστικών πρωτοκόλλων με βάση το διαθέσιμο εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Συμβουλευτική υποστήριξη των τεχνολόγων σας.