Υπηρεσίες

Image
 • Εγκατάσταση στο Διαγνωστικό σας Κέντρο του αναγκαίου για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων εξοπλισμού, με μοναδική προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα γραμμής Ιnternet υψηλής ταχύτητας.
 • Σχεδιασμός και τυποποίηση όλων των εξετάσεων με βάση τα απαιτούμενα πρωτόκολλα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εξέτασης.
 • Διάγνωση όλων των εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον εξελιγμένων τεχνικών, όπως Μαγνητική Φασματοσκοπία, Μαγνητική Μαστογραφία, Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη, Μαγνητική Εντερογραφία, Μαγνητικές Αγγειογραφίες και Μαγνητική Καρδιάς.
 • Διάγνωση όλων των εξετάσεων Αξονικής Τομογραφίας.
 • Σχεδιασμός και διάγνωση των πλέον εξελιγμένων τεχνικών Αξονικής Τομογραφίας, όπως Στεφανιογραφία, Αγγειογραφίες, Ουρογραφία, Κολονογραφία και Εντερογραφία
 • Διάγνωση εξετάσεων Ψηφιακής Μαστογραφίας καθώς και εξετάσεων PET-CT.
 • Εκτίμηση και διάγνωση της κάθε εξέτασης από συνεργάτες μας ιατρούς ακτινολόγους με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των τεχνολόγων σας από εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα εκπαίδευσής τους στον τόπο εργασίας τους.
 • Δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, ώστε οι διαγνώσεις των εξετάσεων να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά έτοιμες για παράδοση.
 • Διαθεσιμότητα για επικοινωνία με τους παραπέμποντες ιατρούς του κέντρου σας καθώς και με τους ασθενείς, στο ωράριο που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τον ακτινολόγο της εταιρείας μας που καλύπτει το κέντρο σας.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση και η ανάληψη μόνο των ειδικών εξετάσεων του κέντρου σας. 
 • Παρέχεται συμβουλευτική γνώμη σε ήδη διαγνωσμένες εξετάσεις.
Image

Ροή Εργασιών

Image

Μετά την ολοκλήρωσή της, η εξέταση μαζί με τις σχετιζόμενες με αυτήν πληροφορίες προωθούνται από το Εργαστήριό σας, μέσω του συστήματος RADBOX κρυπτογραφημένες και μέσω ασφαλούς δικτύου αναρτώνται στο virtual cloud organization της Εταιρείας μας, όπου οι Ακτινολόγοι μας προβαίνουν στην εκτίμηση και διάγνωση τους. Η διάγνωση είναι δυνατόν να επιστραφεί στο κέντρο σας με την μορφή ηχητικού αρχείου για απομαγνητοφώνηση από τη γραμματεία σας ή δακτυλογραφημένη και έτοιμη για παράδοση. Κάθε γνωμάτευση επιστρέφεται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον Ιατρό Ακτινολόγο που τη διαχειρίστηκε και έχει την ευθύνη της διάγνωσης. Επισημαίνεται ότι με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής αποκλείεται η περίπτωση παραχάραξης η τροποποίησης των γνωματεύσεων. Η διαγνωστική διαδικασία ολοκληρώνεται πάντα στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των γνωματεύσεων.

Τεχνολογία

Χρησιμοποιούμε την εξειδικευμένη πλατφόρμα της BIOTRONICS3D και HEALTHCARE EXPERIENCE, που διασφαλίζουν συνεχή συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (GDPR), HIPAA και ISO2700. Συγχρόνως, οι εταιρείες που προαναφέρθηκαν εγγυώνται και εξασφαλίζουν τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Διαχείρισης και Ασφάλειας των Πληροφοριών, ενσωματώνοντας συνεχώς οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή προκύψει. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω πλατφόρμα φιλοξενείται σε αναγνωρισμένο κέντρο δεδομένων ISO27001 με ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Image